Αρχική | Το φυλλάδιο του Εμπορικού Συλλόγου Γαλάτιστας για το 2013

Το φυλλάδιο του Εμπορικού Συλλόγου Γαλάτιστας για το 2013

Το φυλλάδιο του Εμπορικού Συλλόγου Γαλάτιστας για το 2013 - 290

Εκδόθηκε για το 2013, όπως κάθε χρονιά, το επίσημο ενημερωτικό φυλλάδιο τουΕμπορικού Συλλόγου Γαλάτιστας με την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Στο έντυπο περιλαμβάνεται πλούσιο υλικό για τα έθιμα της Καμήλας και τηςΝύφης, για την ιστορία της Γαλάτιστας αλλά και για τις επιχειρήσεις του Εμπορικού Συλλόγου Γαλάτιστας.

Το εν λόγω έντυπο μοιράζεται δωρεάν στους επισκέπτες των 2 αυτών σημαντικότατων εθίμων της Χαλκιδικής όμως για το 2012, λόγω των καιρικών συνθηκών, υπήρξαν πολλά τεμάχια που δεν διατέθηκαν.

Μπορείτε, επομένως, να κατεβάσετε από εδώ το έντυπο του Εμπορικού Συλλόγου και να ξεφυλλίσετε ψηφιακά το περιεχόμενό του.

Είσοδος